โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพ (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565810120030102431081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้คลองท่อม
2565920220121403561092140356 รัษฎา คลองปางรัษฎา