สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
920120021403311092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง0ทับเที่ยงเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตศรีตรัง 75218792 www.spa.ac.th7.55391404399.60988451
920120051403341092140334 สภาราชินี 25บางรักเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตศรีตรัง 075-570481 www.sapa2.ac.th7.562455499.5882718
920220011403361092140336 กันตังพิทยากร0กันตังกันตัง92110สหวิทยาเขตศรีตรัง 75251100 www.kantangpit.ac.th7.405018499.5182806
920220021403371092140337 กันตังรัษฎาศึกษา9บ่อน้ำร้อนกันตัง92110สหวิทยาเขตศรีตรัง 75290553 www.kantangratsada.ac.th/?7.41973352799.49527607
920220031403451092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์1บ่อหินสิเกา92150สหวิทยาเขตศรีตรัง 75291075 www.sikaopracha.ac.th7.562855699.353021
920220071403491092140349 ลำภูราเรืองวิทย์3ลำภูราห้วยยอด92190สหวิทยาเขตศรีตรัง 75284250 www.ruangwit.ac.th7.69280795399.58746324
920220101403521092140352 วังวิเศษ4เขาวิเศษวังวิเศษ92220สหวิทยาเขตศรีตรัง 75270447 www.wangwiset.ac.th7.66287262999.45737578