สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
810120050102371081010237 พนมเบญจา9เขาพนมเขาพนม81140สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75689028 www.pbj.ac.th8.25943690999.04585955
810120090102381081010238 สินปุนคุณวิชญ์3สินปุนเขาพนม80240สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75702363 www.sinpun.ac.th8.250859599.290085
810120120102391081010239 เขาดินประชานุกูล8เขาดินเขาพนม81140สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 075-810952 www.kdpschool.ac.th8.355557599.0843346
810120170102501081010250 เหนือคลองประชาบำรุง6เหนือคลองเหนือคลอง81130สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75691470 www.nkpr.ac.th8.060018699.007143