จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

อายุ ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด24,71320,26544,978
น้อยกว่า 2 ปี---
2 ปี---
3 ปี---
4 ปี---
5 ปี---
6 ปี---
7 ปี---
8 ปี---
9 ปี---
10 ปี---
11 ปี---
12 ปี1,382-1,382
13 ปี7,917-7,917
14 ปี8,184-8,184
15 ปี6,6921,3098,001
16 ปี4856,7777,262
17 ปี436,8666,909
18 ปี65,0145,020
19 ปี3277280
20 ปี12223
20 ปีขึ้นไป---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด193157350
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี11-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี62-62
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี48-48
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี61970
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี114960
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี-5555
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-3737
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-66
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด311262573
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี35-35
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี103-103
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี93-93
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี7727104
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี36265
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี-103103
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-6565
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-55
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี---
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,1257241,849
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี44-44
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี394-394
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี370-370
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี30738345
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี9214223
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี1275276
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-189189
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-88
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี---
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด388263651
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี7-7
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี109-109
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี119-119
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี1264130
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี2487111
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี39295
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-7474
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-66
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี---
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0557231,778
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส น้อยกว่า 2 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 2 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 3 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 4 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 5 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 6 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 7 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 8 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 9 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 10 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 11 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 12 ปี49-49
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 13 ปี349-349
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 14 ปี332-332
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 15 ปี32230352
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 16 ปี3252255
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 17 ปี-246246
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 18 ปี-191191
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 19 ปี-44
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปี---
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปีขึ้นไป---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,3517522,103
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี91-91
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี431-431
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี429-429
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี38153434
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี17233250
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี2237239
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี-223223
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี-66
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4571,4962,953
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี118-118
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี497-497
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี493-493
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี342151493
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี7467474
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี-523523
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี-346346
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี-88
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี-11
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1479432,090
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี92-92
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี345-345
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี372-372
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี30879387
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี24296320
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี6320326
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี-225225
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี-2121
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี-22
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด199255454
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส น้อยกว่า 2 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 2 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 3 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 4 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 5 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 6 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 7 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 8 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 9 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 10 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 11 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 12 ปี20-20
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 13 ปี59-59
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 14 ปี71-71
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 15 ปี492372
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 16 ปี-9898
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 17 ปี-8686
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 18 ปี-4242
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 19 ปี-66
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปี---
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปีขึ้นไป---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด236116352
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี14-14
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี58-58
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี70-70
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี791695
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี103646
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี23133
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี12930
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี246
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี---
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด200305505
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี18-18
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี50-50
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี67-67
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี561672
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี7103110
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี298100
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี-7979
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี-88
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี-11
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด13962201
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส น้อยกว่า 2 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 2 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 3 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 4 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 5 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 6 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 7 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 8 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 9 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 10 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 11 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 12 ปี7-7
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 13 ปี45-45
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 14 ปี51-51
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 15 ปี34438
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 16 ปี23133
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 17 ปี-1515
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 18 ปี-1111
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 19 ปี-11
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปี---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปีขึ้นไป---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด7815901,371
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี51-51
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี257-257
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี276-276
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี19539234
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี2200202
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี-213213
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-137137
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-11
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6274701,097
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก น้อยกว่า 2 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 2 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 3 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 4 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 5 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 6 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 7 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 8 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 9 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 10 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 11 ปี---
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 12 ปี56-56
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 13 ปี212-212
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 14 ปี187-187
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 15 ปี15732189
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 16 ปี13152165
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 17 ปี2166168
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 18 ปี-111111
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 19 ปี-88
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปี-11
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 20 ปีขึ้นไป---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด536339875
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน น้อยกว่า 2 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 2 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 3 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 4 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 5 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 6 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 7 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 8 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 9 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 10 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 11 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 12 ปี53-53
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 13 ปี172-172
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 14 ปี181-181
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 15 ปี12020140
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 16 ปี9125134
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 17 ปี1107108
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 18 ปี-7777
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 19 ปี-1010
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปี---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 20 ปีขึ้นไป---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0788101,888
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส น้อยกว่า 2 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 2 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 3 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 4 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 5 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 6 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 7 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 8 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 9 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 10 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 11 ปี---
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 12 ปี74-74
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 13 ปี341-341
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 14 ปี354-354
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 15 ปี26052312
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 16 ปี45271316
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 17 ปี4301305
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 18 ปี-176176
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 19 ปี-88
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปี-22
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 20 ปีขึ้นไป---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,3001,4642,764
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี73-73
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี417-417
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี425-425
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี37880458
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี7484491
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี-475475
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-414414
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-1111
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3101,5682,878
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี84-84
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี414-414
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี454-454
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี347120467
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี11510521
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี-519519
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-407407
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-1212
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี---
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด237140377
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี4-4
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี74-74
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี82-82
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี69574
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี64955
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี24951
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-3434
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-33
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5867101,296
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี36-36
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี196-196
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี186-186
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี15248200
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี16250266
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี-230230
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-169169
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-1313
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี---
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด88123211
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี4-4
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี22-22
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี24-24
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี27633
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี93746
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี14445
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี12324
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-1010
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี-33
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,3439392,282
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี44-44
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี417-417
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี448-448
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี40545450
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี27335362
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี1314315
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-235235
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี-1010
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี1-1
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด274187461
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี13-13
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี83-83
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี88-88
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี75883
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี157691
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี-5959
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-4141
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี-33
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด9567162
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี3-3
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี29-29
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี32-32
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี26228
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี42327
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี12021
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-2121
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-11
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด158103261
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี6-6
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี57-57
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี54-54
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี36440
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี44044
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี-4343
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี11415
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-22
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด372298670
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี18-18
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี144-144
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี113-113
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี9023113
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี7110117
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี-9090
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-7373
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี-22
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด236156392
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี3-3
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี71-71
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี72-72
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี88492
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี25153
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี-5656
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-4444
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี-11
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด430296726
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี32-32
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี145-145
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี130-130
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี11116127
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี118596
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี19495
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-9494
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี-77
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี---
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด7054441,149
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี37-37
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี232-232
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี236-236
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี17544219
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี22157179
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี3153156
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-8484
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-55
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี-11
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด139111250
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี7-7
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี44-44
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี53-53
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี33740
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี24648
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี-3333
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-2424
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-11
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด298223521
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา น้อยกว่า 2 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 2 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 3 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 4 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 5 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 6 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 7 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 8 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 9 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 10 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 11 ปี---
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 12 ปี11-11
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 13 ปี84-84
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 14 ปี91-91
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 15 ปี9917116
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 16 ปี136174
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 17 ปี-7676
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 18 ปี-6161
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 19 ปี-77
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปี-11
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา 20 ปีขึ้นไป---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6398441,483
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี40-40
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี184-184
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี258-258
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี14670216
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี11283294
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี-300300
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-179179
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-1212
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี---
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด209163372
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี9-9
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี63-63
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี66-66
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี59766
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี94857
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี26466
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี13738
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-55
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี-22
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด544424968
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี36-36
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี187-187
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี170-170
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี13422156
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี13146159
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี3134137
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-111111
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี11112
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี---
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,4069202,326
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี60-60
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี450-450
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี467-467
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี40851459
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี21316337
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี-310310
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี-233233
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-99
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี-11
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด352205557
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี7-7
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี102-102
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี128-128
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี1033106
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี117889
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี16263
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี-5858
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-44
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี---
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด204217421
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี7-7
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี60-60
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี66-66
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี66874
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี48084
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี-6868
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี15758
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-44
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด192107299
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี3-3
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี41-41
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี68-68
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี66672
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี133447
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี14243
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-2222
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-11
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี-22
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด10769176
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี5-5
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี33-33
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี31-31
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี32-32
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี62430
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี-2525
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี-1818
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-22
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด255235490
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี3-3
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี75-75
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี83-83
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี82789
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี107989
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี18182
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี16364
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-55
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี---
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6384781,116
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง น้อยกว่า 2 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 2 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 3 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 4 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 5 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 6 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 7 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 8 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 9 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 10 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 11 ปี---
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 12 ปี22-22
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 13 ปี194-194
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 14 ปี218-218
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 15 ปี18725212
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 16 ปี16168184
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 17 ปี1158159
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 18 ปี-121121
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 19 ปี-55
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปี-11
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 20 ปีขึ้นไป---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด569422991
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี14-14
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี177-177
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี202-202
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี16317180
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี12141153
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี1143144
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี-114114
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-55
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี-22
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9166571,573
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม น้อยกว่า 2 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 2 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 3 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 4 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 5 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 6 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 7 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 8 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 9 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 10 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 11 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 12 ปี38-38
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 13 ปี340-340
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 14 ปี333-333
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 15 ปี18934223
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 16 ปี15245260
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 17 ปี1218219
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 18 ปี-148148
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 19 ปี-1212
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปี---
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม 20 ปีขึ้นไป---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288428716
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร น้อยกว่า 2 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 2 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 3 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 4 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 5 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 6 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 7 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 8 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 9 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 10 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 11 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 12 ปี23-23
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 13 ปี98-98
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 14 ปี93-93
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 15 ปี7237109
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 16 ปี2145147
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 17 ปี-138138
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 18 ปี-103103
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 19 ปี-55
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปี---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร 20 ปีขึ้นไป---


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT