ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.24 27.75 34.18 48.14 29.44 37.15
2560 47.92 1.68 24.85 -2.90 31.83 -2.35 0.00 -48.14 28.49 -0.95 33.27 -3.88
2561 54.95 7.03 29.44 4.59 36.01 4.18 0.00 27.64 -0.85 37.02 3.75
2562 55.29 0.34 25.42 -4.02 29.35 -6.66 0.00 32.12 4.48 35.20 -1.82
2563 55.15 -0.14 23.88 -1.54 29.25 -0.10 0.00 31.51 -0.61 54.67 19.47
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT