Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/esao13/domains/esao13.net/public_html/bigdata/tableStatistic.php on line 6

สถิติ/บริการ

4,537

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน99221.86%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3888.55%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.27%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2906.39%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2054.52%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2014.43%
คณะกรรมการ1603.53%
ผลสอบ O-Net1393.06%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1162.56%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1092.40%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน1042.29%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน992.18%
สถิติ/บริการ972.14%
ภาพรวมระดับจังหวัด922.03%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น901.98%
แนวโน้ม จำนวน นร.821.81%
นร.จำแนกตามอายุ781.72%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ761.68%
ตารางจำแนก.เพศ741.63%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.41%
นร.จำแนกตามความพิการ541.19%
นร.จำแนกตามสัญชาติ541.19%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส521.15%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.12%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน511.12%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง471.04%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ461.01%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ410.90%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.79%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.330.73%
ตรวจผลการเรียน นร.320.71%
นร.จำแนกตามศาสนา320.71%
บุคลากรเกษียณอายุ310.68%
ผลสอบ NT290.64%
รายงานบริหารงบประมาณ290.64%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ270.60%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง260.57%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด240.53%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.51%
ผลสอบ RT170.37%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.35%