Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /home/esao13/domains/esao13.net/public_html/bigdata/tableStatistic.php on line 6

สถิติ/บริการ

4,119

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน89921.83%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.01%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2987.23%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2846.89%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1764.27%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1583.84%
คณะกรรมการ1483.59%
ผลสอบ O-Net1283.11%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1092.65%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1072.60%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ972.35%
ภาพรวมระดับจังหวัด922.23%
โครงการในโรงเรียน922.23%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน902.18%
แนวโน้ม จำนวน นร.791.92%
ตารางจำแนก.เพศ741.80%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น721.75%
นร.จำแนกตามอายุ701.70%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ671.63%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง641.55%
นร.จำแนกตามสัญชาติ511.24%
นร.จำแนกตามความพิการ481.17%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน471.14%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา431.04%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง421.02%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส421.02%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ411.00%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ411.00%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.87%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.310.75%
นร.จำแนกตามศาสนา300.73%
ผลสอบ NT290.70%
รายงานบริหารงบประมาณ290.70%
บุคลากรเกษียณอายุ290.70%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด240.58%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง230.56%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.56%
ตรวจผลการเรียน นร.220.53%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ210.51%
ผลสอบ RT170.41%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.39%