โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
7 สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่เกาะ)
5 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
4 โรงเรียน CONNEXT ED
3 โรงเรียนคุณภาพ
2 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
1 โรงเรียนพระราชดำริ