โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียน CONNEXT ED
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565920220071403491092140349 ลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูราห้วยยอด
2565920220121403561092140356 รัษฎา คลองปางรัษฎา