จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
อ้วน1,0317661,797
เริ่มอ้วน2,0041,3683,372
ท้วม1,5571,1252,682
ค่อนข้างผอม1,5418512,392
สมส่วน17,32715,48432,811
ผอม1,2234231,646
นักเรียนทั้งหมด24,71320,26544,978
ค่านอกเกณฑ์27135162
อายุนอกเกณฑ์3113116

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์257
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน312253
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน7238110
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม502474
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน6075251,132
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม9428122
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม601272
92022012 รัษฎารัษฎาสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด9166571,573
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์-22
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน221335
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน553287
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม312556
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน398325723
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม23831
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม401555
92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์วังวิเศษสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด569422991
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์358
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน242448
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน513384
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม382462
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน455352807
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม30636
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม373168
92022010 วังวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6384781,116
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์-22
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน61319
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน151530
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม15722
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม20929
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน179179358
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม20727
92022009 บางดีวิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด255235490
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-11
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์---
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน314
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน11213
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม7411
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน7959138
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม617
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด10769176
92022008 ในเตาพิทยาคมห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม112
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์-22
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน16420
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม111223
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน22729
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน12171192
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม11415
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม11415
92022007 ลำภูราเรืองวิทย์ห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด192107299
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-33
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์---
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน101020
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม111223
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน231336
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน140160300
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม121224
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม8715
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-22
92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุงห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด204217421
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์-66
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน191029
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน201939
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม18826
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน248147395
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม23427
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม24933
92022005 สามัคคีศึกษาห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด352205557
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อายุนอกเกณฑ์-44
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม อ้วน532982
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่านอกเกณฑ์-66
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เริ่มอ้วน12261183
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ท้วม8051131
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม สมส่วน9817061,687
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ค่อนข้างผอม10444148
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม ผอม661985
92022004 ห้วยยอดห้วยยอดสหวิทยาเขตวิทยาธรรม นักเรียนทั้งหมด1,4069202,326
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์134
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน241741
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน312556
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม332053
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน399332731
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม391655
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม17825
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-55
92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์สิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด544424968
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์---
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน9514
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน131629
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม111021
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน164117281
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม6713
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม639
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-33
92022002 กันตังรัษฎาศึกษากันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด209163372
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์21820
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน241741
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน494897
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม404282
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน4536701,123
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม402868
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม311849
92022001 กันตังพิทยากรกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด6398441,483
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-44
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน16824
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน181533
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม221133
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน203169372
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม20929
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา ผอม19423
92012017 หาดสำราญวิทยาคมหาดสำราญสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด298223521
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-11
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน8614
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์1-1
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน101323
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม10616
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม8816
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน9676172
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม617
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-22
92012016 นาโยงวิทยาคมนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด139111250
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์246
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน231740
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน623698
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม542579
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน466321787
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม482270
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม501767
92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุขนาโยงสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด7054441,149
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์-33
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน211435
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน412869
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน299220519
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม251035
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม301040
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม14822
92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด430296726
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-11
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์---
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน7411
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน7-7
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม448
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน206145351
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม9211
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม3-3
92012013 คันธพิทยาคารปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด236156392
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน718
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน20222
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม9211
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน319279598
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม131124
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา ผอม437
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ปะเหลียนสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด372298670
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน12416
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน11415
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม7714
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม15722
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน10781188
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม6-6
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012011 ตรังรังสฤษฎ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด158103261
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน123
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-33
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน437
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม6612
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม314
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน7752129
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด9567162
92012010 วิเชียรมาตุ 2ย่านตาขาวสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม4-4
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์-33
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์---
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน12921
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน261137
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม121224
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน197137334
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม161127
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผอม11415
92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด274187461
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อายุนอกเกณฑ์112
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่านอกเกณฑ์2911
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา อ้วน7742119
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา เริ่มอ้วน13674210
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ท้วม9357150
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา สมส่วน8827031,585
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ค่อนข้างผอม9538133
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา ผอม571572
92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ย่านตาขาวสหวิทยาเขตปลันดา นักเรียนทั้งหมด1,3439392,282
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์---
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-55
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน7613
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน71118
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน5287139
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม81119
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม617
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม8210
92012006 วิเชียรมาตุ 3เมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด88123211
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-66
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน363571
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์-88
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน424789
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม474087
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน385532917
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม442569
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด5867101,296
92012005 สภาราชินี 2เมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม321749
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-22
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน192039
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน31013
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม122739
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน230348578
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม171936
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม729
92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด288428716
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์---
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน13518
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-11
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน221032
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม8715
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน149106255
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม211031
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม24125
92012003 น้ำผุดเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด237140377
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อายุนอกเกณฑ์-55
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง อ้วน413475
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่านอกเกณฑ์257
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง เริ่มอ้วน9097187
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ท้วม8889177
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง สมส่วน9031,2312,134
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ค่อนข้างผอม9385178
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง ผอม9322115
92012002 สภาราชินี จังหวัดตรังเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง นักเรียนทั้งหมด1,3101,5682,878
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-44
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่านอกเกณฑ์-55
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร อ้วน494089
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ท้วม6480144
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร เริ่มอ้วน104104208
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร สมส่วน9511,1492,100
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ผอม483684
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร ค่อนข้างผอม8446130
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-66
92012001 วิเชียรมาตุเมืองตรังสหวิทยาเขตวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด1,3001,4642,764
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์336
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน504898
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน7848126
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม5450104
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน7776081,385
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม632083
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม532780
81012017 เหนือคลองประชาบำรุงเหนือคลองสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0788101,888
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-44
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์---
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน17118
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน32638
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม17219
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน450323773
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม10-10
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด536339875
81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ลำทับสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม10313
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-44
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์-44
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน423173
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน523688
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม522981
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน422345767
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม301646
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม29534
81012015 ปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด6274701,097
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์---
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์-11
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน382462
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน7442116
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม403575
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน528457985
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม411253
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม601979
81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด7815901,371
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์---
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน5-5
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์-11
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน25328
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม251035
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน8348131
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม1-1
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-33
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด13962201
81012012 เขาดินประชานุกูลเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์---
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน151934
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม91827
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน141630
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน133223356
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม181634
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม111021
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์213
81012011 หนองทะเลวิทยาเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด200305505
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์-11
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน4812
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม22527
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน16723
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน17387260
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม718
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม12618
81012010 คลองหินพิทยาคมอ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด236116352
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-22
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน91322
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์-22
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน101424
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม102434
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน158178336
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม71320
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม5914
81012009 สินปุนคุณวิชญ์เขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด199255454
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-1414
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน5250102
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์156
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน10368171
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม8945134
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน7496781,427
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม8050130
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม7333106
81012008 เมืองกระบี่เมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,1479432,090
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์-22
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์3912
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน10598203
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน435598
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม8298180
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน9981,1292,127
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม10565170
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม12140161
81012007 อำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,4571,4962,953
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อายุนอกเกณฑ์---
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่านอกเกณฑ์134
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก อ้วน441963
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก เริ่มอ้วน11766183
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ท้วม12566191
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ค่อนข้างผอม291746
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก สมส่วน1,0135781,591
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก ผอม22325
81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก นักเรียนทั้งหมด1,3517522,103
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อายุนอกเกณฑ์-11
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส อ้วน573592
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่านอกเกณฑ์279
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ท้วม7334107
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส เริ่มอ้วน11581196
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส สมส่วน7085121,220
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ค่อนข้างผอม493887
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส ผอม511566
81012005 พนมเบญจาเขาพนมสหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส นักเรียนทั้งหมด1,0557231,778
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์1-1
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน111223
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน221537
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม301747
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน283197480
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม231437
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม18624
81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด388263651
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์145
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน553994
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน10258160
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม8237119
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน7575161,273
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม6744111
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม612485
81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด1,1257241,849
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์-11
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน8917
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน241741
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม221032
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน209205414
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม271037
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม21930
81012002 คลองยางประชานุสรณ์เกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด311262573
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อายุนอกเกณฑ์-22
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่านอกเกณฑ์-11
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน เริ่มอ้วน12517
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน อ้วน7512
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ท้วม111223
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน สมส่วน140121261
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ค่อนข้างผอม13619
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน ผอม10515
81012001 ลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตาสหวิทยาเขตมรกตอันดามัน นักเรียนทั้งหมด193157350


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT