โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565920120041403331092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรักเมืองตรัง