โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2566)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2566810120010102411081010241 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตา
2566810120020102421081010242 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยางเกาะลันตา
2566810120030102431081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้คลองท่อม
2566810120050102371081010237 พนมเบญจา เขาพนมเขาพนม
2566810120060102461081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้อ่าวลึก
2566810120100102471081010247 คลองหินพิทยาคม คลองหินอ่าวลึก