แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
81012001 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตา130
81012002 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คลองยางเกาะลันตา89.3
81012003 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้คลองท่อม89.9
81012004 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพนคลองท่อม68.8
81012005 โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนมเขาพนม131
81012006 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้อ่าวลึก161
81012007 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำเมืองกระบี่126
81012008 โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่120
81012009 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สินปุนเขาพนม118
81012010 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คลองหินอ่าวลึก146
81012011 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หนองทะเลเมืองกระบี่135
81012012 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เขาดินเขาพนม144
81012013 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้คลองท่อม90.8
81012015 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยาปลายพระยา185
81012016 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับลำทับ92.5
81012017 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลองเหนือคลอง106
92012001 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โคกหล่อเมืองตรัง12.6
92012002 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยงเมืองตรัง4.3
92012003 โรงเรียนน้ำผุด น้ำผุดเมืองตรัง19.7
92012004 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรักเมืองตรัง6.9
92012005 โรงเรียนสภาราชินี 2 บางรักเมืองตรัง1
92012006 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 นาบินหลาเมืองตรัง13.4
92012008 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาวย่านตาขาว26.9
92012009 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควนย่านตาขาว35.8
92012010 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ย่านตาขาว45.9
92012011 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งค่ายย่านตาขาว18.2
92012012 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะปะเหลียน52.6
92012013 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปะเหลียนปะเหลียน44
92012014 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาวปะเหลียน51.8
92012015 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือนาโยง22.1
92012016 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โคกสะบ้านาโยง23.8
92012017 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญหาดสำราญ49.8
92022001 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตังกันตัง21.9
92022002 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อนกันตัง24.7
92022003 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหินสิเกา29.5
92022004 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอดห้วยยอด35.2
92022005 โรงเรียนสามัคคีศึกษา นาวงห้วยยอด33.3
92022006 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนางห้วยยอด42
92022007 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูราห้วยยอด18.2
92022008 โรงเรียนในเตาพิทยาคม ในเตาห้วยยอด56.2
92022009 โรงเรียนบางดีวิทยาคม บางดีห้วยยอด41.4
92022010 โรงเรียนวังวิเศษ เขาวิเศษวังวิเศษ30.9
92022011 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือวังวิเศษ39.2
92022012 โรงเรียนรัษฎา คลองปางรัษฎา56.8
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT