แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
81012001 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตา
81012002 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ คลองยางเกาะลันตา
81012003 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้คลองท่อม
81012004 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพนคลองท่อม
81012005 โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนมเขาพนม
81012006 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้อ่าวลึก
81012007 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำเมืองกระบี่
81012008 โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่
81012009 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สินปุนเขาพนม
81012010 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คลองหินอ่าวลึก
81012011 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หนองทะเลเมืองกระบี่
81012012 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล เขาดินเขาพนม
81012013 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้คลองท่อม
81012015 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยาปลายพระยา
81012016 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับลำทับ
81012017 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลองเหนือคลอง
92012001 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โคกหล่อเมืองตรัง
92012002 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยงเมืองตรัง
92012003 โรงเรียนน้ำผุด น้ำผุดเมืองตรัง
92012004 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรักเมืองตรัง
92012005 โรงเรียนสภาราชินี 2 บางรักเมืองตรัง
92012006 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 นาบินหลาเมืองตรัง
92012008 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาวย่านตาขาว
92012009 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควนย่านตาขาว
92012010 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ย่านตาขาว
92012011 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งค่ายย่านตาขาว
92012012 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะปะเหลียน
92012013 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปะเหลียนปะเหลียน
92012014 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาวปะเหลียน
92012015 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือนาโยง
92012016 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โคกสะบ้านาโยง
92012017 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญหาดสำราญ
92022001 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตังกันตัง
92022002 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อนกันตัง
92022003 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหินสิเกา
92022004 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอดห้วยยอด
92022005 โรงเรียนสามัคคีศึกษา นาวงห้วยยอด
92022006 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนางห้วยยอด
92022007 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูราห้วยยอด
92022008 โรงเรียนในเตาพิทยาคม ในเตาห้วยยอด
92022009 โรงเรียนบางดีวิทยาคม บางดีห้วยยอด
92022010 โรงเรียนวังวิเศษ เขาวิเศษวังวิเศษ
92022011 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือวังวิเศษ
92022012 โรงเรียนรัษฎา คลองปางรัษฎา
ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT