สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
920120021403311092140331 สภาราชินี จังหวัดตรังทับเที่ยงเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 4271242712456121,310365161451714535141,568422,8787837-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
920120051403341092140334 สภาราชินี 2บางรักเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 22371996164658619277723871957710211,2964032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220011403361092140336 กันตังพิทยากรกันตังกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 184824592109639262961029492549844281,4835427-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220021403371092140337 กันตังรัษฎาศึกษาบ่อน้ำร้อนกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 713663723209950369344316393721821-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 4
920220031403451092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์บ่อหินสิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 18261896173554417167513241254424139683032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220071403491092140349 ลำภูราเรืองวิทย์ลำภูราห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 562702662192647237223210762991225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 3
920220101403521092140352 วังวิเศษเขาวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 19262236223663818196515741254478131,1163136-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5


ถนนตรัง - สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Version.2022.1.KAOPUNHOT