สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
810120060102461081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์7อ่าวลึกใต้อ่าวลึก81110สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75619068 www.ap.ac.th8.39997225198.74264737
810120070102341081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล0ปากน้ำเมืองกระบี่81000สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075-611181 www.ammart.ac.th8.0584667698.91357021
810120080102351081010235 เมืองกระบี่0กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่81000สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075-663646 www.mschool.ac.th8.10737898.9145301
810120100102471081010247 คลองหินพิทยาคม1คลองหินอ่าวลึก81110สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75665696 www.klonghinpit.net8.274367198.7986298
810120110102361081010236 หนองทะเลวิทยา1หนองทะเลเมืองกระบี่81180สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075- 682735 www.nwt.ac.th8.08955464898.82156419
810120150102481081010248 ปลายพระยาวิทยาคม-ปลายพระยาปลายพระยา81160สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75687020 www.pv.ac.th8.545082498.8732942