สพม.ตรัง กระบี่.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
810120010102411081010241 ลันตาราชประชาอุทิศ1เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตา81150สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 075-697269 lrus.ac.th1307.522237399.0929836
810120020102421081010242 คลองยางประชานุสรณ์7คลองยางเกาะลันตา81120สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 075652517 www.pn-school.com89.37.80416133699.09101559
810120030102431081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์2คลองท่อมใต้คลองท่อม81120สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 075-699-209 www.kts.ac.th89.97.94792999.145693
810120040102441081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา1คลองพนคลองท่อม81170สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 75641161 saritpittaya.thai.ac68.87.81571439699.19228839
810120050102371081010237 พนมเบญจา9เขาพนมเขาพนม81140สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75689028 www.pbj.ac.th1318.25943690999.04585955
810120060102461081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์7อ่าวลึกใต้อ่าวลึก81110สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75619068 www.ap.ac.th1618.39997225198.74264737
810120070102341081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล0ปากน้ำเมืองกระบี่81000สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075-611181 www.ammart.ac.th1268.0584667698.91357021
810120080102351081010235 เมืองกระบี่0กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่81000สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075-663646 www.mschool.ac.th1208.10737898.9145301
810120090102381081010238 สินปุนคุณวิชญ์3สินปุนเขาพนม80240สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75702363 www.sinpun.ac.th1188.250859599.290085
810120100102471081010247 คลองหินพิทยาคม1คลองหินอ่าวลึก81110สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75665696 www.klonghinpit.ac.th1468.274367198.7986298
810120110102361081010236 หนองทะเลวิทยา1หนองทะเลเมืองกระบี่81180สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 075- 682735 www.nwt.ac.th1358.08955464898.82156419
810120120102391081010239 เขาดินประชานุกูล8เขาดินเขาพนม81140สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 075-810952 www.kdpschool.ac.th1448.355557599.0843346
810120130102451081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่9คลองท่อมใต้คลองท่อม81120สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 75702741 www.kbs.ac.th90.87.977009799.1412085
810120150102481081010248 ปลายพระยาวิทยาคม-ปลายพระยาปลายพระยา81160สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก 75687020 www.pv.ac.th1858.545082498.8732942
810120160102491081010249 ลำทับประชานุเคราะห์3ลำทับลำทับ81190สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน 75643161 www.lns.ac.th92.58.080001299.2994329
810120170102501081010250 เหนือคลองประชาบำรุง6เหนือคลองเหนือคลอง81130สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส 75691470 www.nkpr.ac.th1068.060018699.007143
920120011403301092140330 วิเชียรมาตุ12โคกหล่อเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตวชิรมิตร 075572057-8 www.wch.ac.th12.67.503237199.6293169
920120021403311092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง0ทับเที่ยงเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตศรีตรัง 75218792 www.spa.ac.th4.37.55391404399.60988451
920120031403321092140332 น้ำผุด8น้ำผุดเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตวชิรมิตร 75259102 www.nampud.ac.th19.77.650258499.674388
920120041403331092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง4บางรักเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตวชิรมิตร www.pcshstrg.ac.th6.97.55287179599.55852713
920120051403341092140334 สภาราชินี 25บางรักเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตศรีตรัง 075-570481 www.sapa2.ac.th17.562455499.5882718
920120061403351092140335 วิเชียรมาตุ 34นาบินหลาเมืองตรัง92000สหวิทยาเขตวชิรมิตร 075-501190 118.175.248.86:1080/lms/index.php13.47.532081299.655539
920120081403381092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์1ย่านตาขาวย่านตาขาว92140สหวิทยาเขตปลันดา 075-281474 www.yantakao.ac.th26.97.387607499.6689271
920120091403391092140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์1ในควนย่านตาขาว92140สหวิทยาเขตปลันดา 075-576207 www.pstrang.ac.th35.87.38695299.7352386
920120101403401092140340 วิเชียรมาตุ 24โพรงจระเข้ย่านตาขาว92140สหวิทยาเขตวชิรมิตร 075-576031 www.wch2.ac.th/obeclms/index.php45.97.405665599.8020942
920120111403411092140341 ตรังรังสฤษฎ์2ทุ่งค่ายย่านตาขาว92140สหวิทยาเขตวชิรมิตร 075 280229 trsarit.ac.th18.27.45342754899.63288976
920120121403421092140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์1สุโสะปะเหลียน92120สหวิทยาเขตปลันดา 075-291444 www.pps.ac.th52.67.236047899.677415
920120131403431092140343 คันธพิทยาคาร3ปะเหลียนปะเหลียน92180สหวิทยาเขตปลันดา 075-289900 www.kanta.ac.th447.30707079199.77063047
920120141403441092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์1ทุ่งยาวปะเหลียน92180สหวิทยาเขตปลันดา 75208009 www.ths.ac.th51.87.21062410699.72687542
920120151403541092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข1นาโยงเหนือนาโยง92170สหวิทยาเขตวชิรมิตร 75299033 www.srm.ac.th22.17.55929291499.69574309
920120161403551092140355 นาโยงวิทยาคม1โคกสะบ้านาโยง92170สหวิทยาเขตวชิรมิตร 075-583092 nayongwit.ac.th23.87.500671999.7200321
920120171403571092140357 หาดสำราญวิทยาคม9หาดสำราญหาดสำราญ92120สหวิทยาเขตปลันดา 75208791 www.hrw.ac.th49.87.246136399.5814772
920220011403361092140336 กันตังพิทยากร0กันตังกันตัง92110สหวิทยาเขตศรีตรัง 75251100 www.kantangpit.ac.th21.97.405018499.5182806
920220021403371092140337 กันตังรัษฎาศึกษา9บ่อน้ำร้อนกันตัง92110สหวิทยาเขตศรีตรัง 75290553 www.kantangratsada.ac.th24.77.41973352799.49527607
920220031403451092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์1บ่อหินสิเกา92150สหวิทยาเขตศรีตรัง 75291075 www.skpc.ac.th29.57.562855699.353021
920220041403461092140346 ห้วยยอด0ห้วยยอดห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75272230 www.hy.ac.th35.27.78810799.629873
920220051403471092140347 สามัคคีศึกษา4นาวงห้วยยอด92210สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75270514 www.SMK-Trang.ac.th33.37.76125999199.52316651
920220061403481092140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง2ห้วยนางห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75294106 www.hnrb.ac.th427.88583505899.60755027
920220071403491092140349 ลำภูราเรืองวิทย์3ลำภูราห้วยยอด92190สหวิทยาเขตศรีตรัง 75284250 www.ruangwit.ac.th18.27.69280795399.58746324
920220081403501092140350 ในเตาพิทยาคม1ในเตาห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075 - 578235 www.naitaopit.ac.th56.27.87164874899.73068085
920220091403511092140351 บางดีวิทยาคม10บางดีห้วยยอด92210สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75284458 www.bangdeewittayakhom.ac.th41.47.826021399.5025619
920220101403521092140352 วังวิเศษ4เขาวิเศษวังวิเศษ92220สหวิทยาเขตศรีตรัง 75270447 www.wangwiset.ac.th30.97.66287262999.45737578
920220111403531092140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์4วังมะปรางเหนือวังวิเศษ92220สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075-296030 www.ratsadanu.ac.th39.27.73526999.417147
920220121403561092140356 รัษฎา2คลองปางรัษฎา92160สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075-286045 www.ratsada.ac.th56.88.00250860999.64390203