สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
920220041403461092140346 ห้วยยอด0ห้วยยอดห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75272230 www.hy.ac.th7.78810799.629873
920220051403471092140347 สามัคคีศึกษา4นาวงห้วยยอด92210สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75270514 www.SMK-Trang.ac.th7.76125999199.52316651
920220061403481092140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง2ห้วยนางห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75294106 www.hnrb.ac.th7.88583505899.60755027
920220081403501092140350 ในเตาพิทยาคม1ในเตาห้วยยอด92130สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075 - 578235 www.naitaopit.ac.th7.87164874899.73068085
920220091403511092140351 บางดีวิทยาคม10บางดีห้วยยอด92210สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 75284458 www.bangdeewittayakhom.ac.th/7.826021399.5025619
920220111403531092140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์4วังมะปรางเหนือวังวิเศษ92220สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075-296030 www.ratsadanu.ac.th7.73526999.417147
920220121403561092140356 รัษฎา2คลองปางรัษฎา92160สหวิทยาเขตวิทยาธรรม 075-286045 www.ratsada.ac.th8.00250860999.64390203