สพม.ตรัง กระบี่. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลายห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
920120021403311092140331 สภาราชินี จังหวัดตรังทับเที่ยงเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 1,326351,571412,8977638-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
920120051403341092140334 สภาราชินี 2บางรักเมืองตรังสหวิทยาเขตศรีตรัง 58619592201,1783930-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220011403361092140336 กันตังพิทยากรกันตังกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 67726779281,4565427-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220021403371092140337 กันตังรัษฎาศึกษาบ่อน้ำร้อนกันตังสหวิทยาเขตศรีตรัง 206916593711821-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 4
920220031403451092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์บ่อหินสิเกาสหวิทยาเขตศรีตรัง 56016399129592834-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5
920220071403491092140349 ลำภูราเรืองวิทย์ลำภูราห้วยยอดสหวิทยาเขตศรีตรัง 20569563001225-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 3
920220101403521092140352 วังวิเศษเขาวิเศษวังวิเศษสหวิทยาเขตศรีตรัง 65418401121,0553035-ปกติม.ต้น - ม.ปลายขนาดกลางขนาดที่ 5